Gent is gaststad voor internationaal congres over begraafplaatsen

Gent ontvangt van 3 tot en met 5 oktober 2019 verschillende Europese landen voor een internationaal congres rond begraafplaatsen.

Gent ontvangt van donderdag 3 tot en met zaterdag 5 oktober 2019 verschillende Europese landen voor het jaarlijkse congres van de Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE). Thema van het congres is de hedendaagse rol van begraafplaatsen. Er staan bezoeken aan de Westerbegraafplaats en Campo Santo en tal van lezingen op het programma.

De manier waarop we begraafplaatsen gebruiken is de laatste jaren sterk veranderd. Het zijn niet langer enkel plaatsen voor herinnering en rouw. Begraafplaatsen evolueren immers steeds meer naar ontmoetingsplekken, openluchtmusea en parken. Ook de aandacht voor de omgeving, biodiversiteit en nieuwe herdenkingsvormen wordt steeds belangrijker. Hoe kunnen erfgoedspecialisten en beheerders van begraafplaatsen met die veranderingen omgaan? Daarop ligt de klemtoon tijdens het congres.

Op stap in Gent

Tien sprekers uit verschillende Europese landen zullen het thema in het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid belichten. Daarnaast is er ruimte voor bezoeken aan twee Gentse begraafplaatsen, de Westerbegraafplaats en de begraafplaats van Sint-Amandsberg, Campo Santo in de volksmond. Ook een uitstap naar de begraafplaats van Laken staat op het programma.

Ik ben bijzonder fier dat ik als schepen bevoegd voor begraafplaatsen tal van Europese collega’s en experten in onze stad mag ontvangen. Gent heeft de ambitie om een internationaal voorbeeld te zijn van hoe we onze begraafplaatsen ontwikkelen tot mooie, groene plekken van herdenking, rust en bezinning.

Mieke van Hecke , schepen van Burgerzaken en Protocol

Over ASCE

The Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE) heeft haar hoofdzetel in Maribor in Slovenië. ASCE groepeert Europese steden en gemeenten die het erfgoed op hun begraafplaatsen hoog in het vaandel dragen. Elk jaar vindt op een andere plaats in Europa een congres plaats. Om dat congres naar Gent te halen, gingen de Groendienst en de Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie in zee met het Agentschap Onroerend Erfgoed, de Provincie Oost-Vlaanderen, Grafzerkje en Epitaaf, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel.

Voor meer informatie over het congres en ASCE.