Debatcafés geannuleerd

Als gevolg van de corona-crisis werden de drie geplande debatcafés (in maart, mei en september) over de beleidsnota's geannuleerd.

De beleidsnota's van het stadsbestuur worden opgemaakt met inbreng van de Gentenaars. Na een aantal inspraakmomenten per beleidsnota waren er drie debatcafés voorzien, als sluitstuk van de inspraak: op zaterdag 28 maart, 9 mei en 12 september.

De coronacrisis heeft jammer genoeg ook een impact op de beleidsnota’s en de bijhorende inspraaktrajecten. Daardoor zagen we geen andere optie dan naast de debatcafés van 28 maart en 9 mei, ook dat van 12 september te annuleren.