Debatcafés 28 maart en 9 mei geannuleerd

Als gevolg van de corona-crisis zijn de geplande debatcafés beleidsnota's van 28 maart en 9 mei geannuleerd. We houden je op de hoogte.

De beleidsnota's van het stadsbestuur worden opgemaakt met inbreng van de Gentenaars. Na een aantal inspraakmomenten per beleidsnota waren er drie debatcafés voorzien, als sluitstuk van de inspraak: op zaterdag 28 maart, 9 mei en 12 september.

De coronacrisis heeft jammer genoeg ook een impact op de beleidsnota’s en de bijhorende inspraaktrajecten. Daarom zien we geen andere optie dan naast het debatcafé van 28 maart, nu ook het debatcafé van 9 mei te annuleren. Het debatcafé van 12 september gaat voorlopig wel door.

Omwille van de huidige onzekere situatie, is het onmogelijk om nu al voor de debatcafés (en andere inspraakmomenten) haalbare alternatieven uit te werken en te plannen. Eenmaal we meer klaarheid krijgen, zullen we de nodige beslissingen nemen over het hele traject van de beleidsnota’s en de bijbehorende inspraak. Dit zal dan uiteraard gebeuren in de geest van de engagementsverklaring die in het begin van de legislatuur is opgesteld door het college.