beleidsnota openbaar groen 'De Tuin van Alle Gentenaren'

Debatcafé Openbaar Groen: 'De Tuin van Alle Gentenaars'

Neem deel aan het Debatcafé over de ontwerp van beleidsnota Openbaar Groen 'De Tuin van Alle Gentenaars', met schepen Astrid De Bruycker.

De beleidsnota’s van de burgemeester en schepenen worden binnenkort besproken door de gemeenteraad. Eerder gaven al heel wat burgers, verenigingen, adviesraden, ondernemers, het middenveld en anderen hun mening en ideeën. 

Benieuwd naar de krachtlijnen van de beleidsnota Openbaar Groen 'De Tuin van Alle Gentenaars? Wil je zelf nog suggesties doen voor het beleid van de komende jaren? Dat kan. Kom dan naar het ‘Debatcafé’ met schepen Astrid De Bruycker op donderdag 1 oktober om 20u. Want Gent maken we samen!