De commons van Gent vertellen

Kennismaking en uitwisseling met Gentse burgercollectieven

Gent telt vele burgerinitiatieven, burgercollectieven, commons... onze stad lijkt op een tapijt dat bezaaid is met een bonte rijkdom die moeilijk te overzien is. Om die rijkdom beter te leren kennen, en van elkaar te leren, zal herberg Macharius geregeld zijn deuren openen voor een gesprek tussen, met en over de Gentse commons, die burgercollectieven die onze stad mee vorm geven.

Op deze eerste gespreksavond hebben we drie initiatieven uitgenodigd:

  • Johan Declerck en Michel Alboort vertellen over de herbestemming van de Maria Goretti-kerk aan de Blaisantvest.
  • Joris Rombaut spreekt over het Driemasterpark (waarbij een buurt een stuk industrieterrein als park 'inpalmt') en andere initiatieven in en om de Muide.
  • Cabane Banane is een cocreatief bureninitiatief in de Stationsbuurt Zuid. Het startte vanuit de nood aan een verbindende ontmoetingsplek in de wijk. Lieven Hérie neemt je mee in wat al was en wat zou kunnen zijn.

Elk van deze initiatieven zal in een gespreksvorm wat meer vertellen over hoe het groeide, waar ze nu mee bezig zijn en de toekomstplannen-en verwachtingen. Uiteraard zal er ook ruimte zijn vragen en uitwisseling.

De organisatie van dit gesprek is in handen van de Buren van de Abdij, de Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent, Joris Rombaut en Lieven Hérie, met de steun van Europa i.h.k.v. het URBACT project CIVIC eState.