Lokaal drug- en alcoholbeleid

Het Gentse drugbeleidsplan staat garant voor een integrale aanpak rond 3 pijlers: preventie, zorg en repressie.

Een geheel drugvrije maatschappij is een utopie, maar Stad Gent en onze partners streven naar een ‘drugsarme’ stad, waar we de negatieve gevolgen van gebruik op een efficiënte manier en in een zo snel mogelijk stadium aanpakken.

3 pijlers Gentse drugsbeleid

  • Preventie
  • Zorg
  • Repressie

Ook vroeginterventie en harm reduction vallen hieronder. Er is een gezond evenwicht tussen deze pijlers. De Stuurgroep Drugbeleid tekent de krijtlijnen van dit lokaal drugbeleid uit.

De contactpersoon binnen de Stad Gent is de drugcoördinator. Hij of zij brengt de partners samen voor het uitwerken van een lokaal drugbeleid.

Drugbeleidsplan 2020-2025

In samenspraak met het brede werkveld maakten we een Adviesnota Drugbeleid 2019 op met concrete actiepunten en het proces naar een drugbeleidsplan voor 2020-2025.