Crowdfunding.gent: Gents idee? Doe er wat mee!

Eerste stedelijke crowdfundingplatform voor creatieve projecten van bewoners en ondernemers.

Crowdfunding in Gent

De Stad Gent legt in haar beleid een belangrijke klemtoon op het aanspreken van haar inwoners en andere betrokkenen op hun engagement en solidariteit en wil hen goesting geven om samen de stad te maken en te beleven.

Eén van de instrumenten hiervoor is www.crowdfunding.gent: een lokaal georiënteerd crowdfundingplatform. Zulk platform dat tegelijk laagdrempelig, kwaliteitsvol en betrouwbaar is, ondersteunt het crowdfunden van Gentse profit en non-profit projecten. Meer en meer mensen nemen immers initiatieven in hun stad en willen niet (langer) wachten tot de overheid het heft in handen neemt. Crowdfunding zorgt ervoor dat iedereen die interesse toont in uw project er ook in kan investeren. De Stad Gent juicht die evolutie toe én ondersteunt.

Op www.crowdfunding.gent kunnen mensen en ondernemingen die een innovatief, duurzaam project willen starten, naar alternatieve financiering zoeken. Het kan zowel gaan om creatieve oplossingen voor stedelijke uitdagingen in de wijken (non-profit), als om jonge start-up bedrijfjes die op zoek zijn naar startkapitaal (profit).

Dus: hebt u een idee voor de stad? Iets waarmee u het verschil kan maken? Klein of groot? Baanbrekend? Of gewoon iets vree wijs? Maar is het niet evident om de financiering van dit idee rond te krijgen? Dan is www.crowdfunding.gent wellicht iets voor u!

Meer dan geld alleen

Op www.crowdfunding.gent kunt u projecten financieel steunen door middel van een donatie, eventueel in ruil een symbolische attentie geven. De grootste beloning voor uw steun is sowieso dat er een project wordt gerealiseerd in Gent waar u helemaal achter staat.
Sommige projecten hebben niet alleen geld nodig, maar kunnen ook wat extra ondersteuning gebruiken op het vlak van expertise of helpende handen. Dat kunnen ze dan aangeven.

Bent u echt heel enthousiast over een bepaald project, dan kunt u een stap verder gaan dan het storten van een financiële bijdrage. Zo kunt u zelf een pagina aanmaken op www.crowdfunding.gent en activiteiten organiseren om zelf actief geld in te zamelen voor dat project.

Koudwatervrees is niet nodig

Het lanceren van een initiatief met een crowdfundingcampagne betekent niet dat het vanzelf gefinancierd geraakt. Een succesvolle crowdfundingcampagne vraagt heel wat inspanningen. Initiatiefnemers kunnen in het begin wat last hebben van koudwatervrees. Daarom zal de Stad Gent de mensen en organisaties met een projectidee doorheen een aantal succesfactoren en valkuilen loodsen en hen helpen om een succesvolle campagne vorm te geven.

Wijs van Gent

De Stad Gent stelt jaarlijks ook 55.000 euro ter beschikking voor het co-financieren van non-profit projecten die gebruik maken van het Gentse crowdfundingplatform. Een jury met experten van binnen en buiten de stadsorganisatie (de samenstelling van de jury zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd in april 2015) zal projecten selecteren en die voor 25%, 50% of (uitzonderlijk) 75% co-financieren, tot maximaal 5.000 euro. Die middelen worden uitbetaald na het succesvol crowdfunden van het restbedrag. Dat geldt dan als een ‘bewijs’ van het maatschappelijk draagvlak van het project bij de Gentenaars. De co-financiering door het stadsbestuur moet beschouwd worden als een ‘duwtje in de rug’. Het spreekt voor zich dat de projecten die een idee willen laten crowdfunden in eerste instantie volop moeten geloven in een succesvolle crowdfundingcampagne. De mogelijkheid tot co-financiering vanuit de Stad mag niet de drijfveer zijn, maar kan natuurlijk wél mooi meegenomen zijn.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

We weten dat ook ondernemers interessante ideeën hebben voor de stad. En dat koken ook voor ondernemers geld kost. Daarom staat www.crowdfunding.gent ook open voor profit initiatieven.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, kunnen ondernemingen natuurlijk ook zelf beslissen om projecten financieel te ondersteunen. Het grote voordeel hier is dat met een relatief kleine bijdrage echt een verschil gemaakt kan worden.

Ondernemingen kunnen eveneens een partnerpagina laten aanmaken op crowdfunding.gent. Projectontwikkelaar Re-Vive beet de spits af (bekijk hier hun partnerpagina). Ondernemingen die een partnerpagina willen aanmaken, mailen hiervoor naar info@crowdfunding.gent.