Lokaal drug- en alcoholbeleid

Het Gentse drugbeleidsplan staat garant voor een integrale aanpak.

De Stad Gent werkt samen met verschillende partners aan een lokaal drug- en alcoholbeleid en streeft zo een integrale aanpak na. Het drugfenomeen grijpt immers in op diverse domeinen. Een geheel drugvrije maatschappij is een utopie, maar we willen streven naar een ‘drugsarme’ stad, waar de negatieve gevolgen van gebruik op een efficiënte manier en in een zo snel mogelijk stadium worden aangepakt.

Drie pijlers

Het Gentse drugbeleid steunt op drie pijlers:

  • Preventie
  • Zorg
  • Repressie

Ook vroeginterventie en harm reduction vallen hieronder. Er is een gezond evenwicht tussen deze pijlers. De Stuurgroep Drugbeleid tekent de krijtlijnen van dit lokaal drugbeleid uit.

De contactpersoon binnen de Stad Gent is de drugcoördinator.

Drugbeleidsplan

In samenspraak met het brede werkveld werd een Adviesnota Drugbeleid 2019 opgemaakt met concrete actiepunten en het proces naar een drugbeleidsplan voor 2020-2025.

Adviesnota drugbeleid 2019

Klik hier DOC (124.5 KB)

Contactpunt voor vragen over drugs en alcohol

Indien u vragen heeft over drugs of alcohol (maar ook over gamen of gokken), kunt u terecht bij de Druglijn:


Drugcoöordinator
De drugcoördinator Stad Gent brengt de partners samen die nodig zijn voor het uitwerken van een lokaal drugbeleid. Dit zijn organiaties die werken rond de drie pijlers preventie, zorg en repressie.