Gewestplan

Een gewestplan legt de algemene bestemmingen vast van alle delen van het grondgebied: wonen, industrie, landbouw, parkgebied, ...

Om de beschikbare ruimte in onze omgeving goed in te richten, heeft de overheid gewestplannen en plannen van aanleg opgemaakt. Deze plannen leggen bestemmingen vast. Zo bepalen ze bijvoorbeeld waar er woonzones liggen, waar er industrie of landbouw mag komen, welke gebieden voorbehouden zijn voor groen of recreatie, ...

De gewestplannen zijn op het einde van de jaren 1970 opgemaakt voor het volledige Belgische grondgebied (48 in totaal). De Stad Gent valt binnen het gewestplan ‘Gentse en kanaalzone’. De Administratie voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap stelde dit op in 1977. Sinds eind de jaren 90 is dit een aantal keer gewijzigd ('gewestplanwijzigingen').

Op dit moment maakt de overheid geen gewestplannen of gewestplanwijzigingen meer. Bestemmingen zijn tegenwoordig vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Je kunt die hier raadplegen of komen inkijken bij de Balie Bouwen.

De bestaande gewestplannen (dus ook het gewestplan ‘Gentse en kanaalzone’) blijven echter bestaan en blijven geldig tot ze worden vervangen door een ruimtelijk uitvoeringsplan.

 

 

Zonevreemde gebouwen

Als een gebouw in een zone ligt waar het niet thuishoort, noemen we dat een 'zonevreemd' gebouw. Voorbeelden hiervan zijn een woonhuis in landbouwgebied, een oud fort in natuurgebied, een kasteel in natuurgebied, ...

Je vindt meer info over zonevreemdheid op de website van Ruimte Vlaanderen.