Overzicht stadsbelastingen

De aangifte voor een aantal gemeentebelastingen moet ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar zijn ingediend. Zo vermijdt u een belastingverhoging tot 250 euro. Het gaat voor deze termijn om de belastingen op

  1. de bedrijfsvestigingen,
  2. de motoren,
  3. de banken,
  4. de opslagplaatsen,
  5. de pompen,
  6. het privaat gebruik van de openbare weg (ook voor terrassen),
  7. de vaste reclame en mobiele reclame,
  8. de onbebouwde bouwgronden in woongebied en
  9. de onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling.

De aangifte van de belasting op de verblijven moet ten laatste op 30 juni van het aanslagjaar zijn ingediend.

10. de tweede verblijven

De Dienst Belastingen is steeds beschikbaar voor uw vragen.