Belastingen

Dit zijn lokale belastingen die van toepassing zijn op het grondgebied van de Stad Gent.

De Dienst Belastingen is steeds beschikbaar voor uw vragen. Voor vragen rond het invullen van de aangiften in de personenbelastingen verwijzen we u graag door naar het Contactcenter FOD Financiën.