Belastingen

Het college van burgemeester en schepen besliste op 3 april een betalingsuitstel toe te staan tot 30 september 2020.
Ontving u een aanslagbiljet na 1 januari 2020, dan zijn hierop slechts interesten verschuldigd wanneer u betaalt ná 30 september 2020 voor deze belastingen:
Belasting op de banken, Belasting op de bedrijfsvestigingen, Belasting op het openhouden van drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur, Belasting op het verspreiden van niet-geadresseerde drukwerken, Belasting op het verstrekken van logies, Belastingreglement op de aanvragen voor het openen van meldingsplichtige of vergunningsplichtige inrichtingen, Belasting op de motoren, Belasting op de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie, Belasting op de opslagplaatsen, Belasting op de pompen, Belasting op de inname van het openbaar domein en het privaat gebruik van de openbare weg, Belasting op reclame zichtbaar van op de openbare weg, Belasting op taxi’s en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, Belasting op film- en erotische voorstellingen.  

 

Dit zijn lokale belastingen die van toepassing zijn op het grondgebied van de Stad Gent.

De Dienst Belastingen is steeds beschikbaar voor uw vragen. Voor vragen rond het invullen van de aangiften in de personenbelastingen verwijzen we u graag door naar het Contactcenter FOD Financiën.