Belastingen

Het college van burgemeester en schepen besliste op 3 april een betalingsuitstel toe te staan tot 30 september 2020.
Ontving u een aanslagbiljet na 1 januari 2020, dan zijn hierop slechts interesten verschuldigd wanneer u betaalt ná 30 september 2020 voor deze belastingen:
Belasting op de banken, Belasting op de bedrijfsvestigingen, Belasting op het openhouden van drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur, Belasting op het verspreiden van niet-geadresseerde drukwerken, Belasting op het verstrekken van logies, Belastingreglement op de aanvragen voor het openen van meldingsplichtige of vergunningsplichtige inrichtingen, Belasting op de motoren, Belasting op de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie, Belasting op de opslagplaatsen, Belasting op de pompen, Belasting op de inname van het openbaar domein en het privaat gebruik van de openbare weg, Belasting op reclame zichtbaar van op de openbare weg, Belasting op taxi’s en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, Belasting op film- en erotische voorstellingen.  

 

De gemeenteraad besliste op 26 mei een gedeeltelijke vrijstelling toe te staan voor de maanden maart, april en mei 2020 (hetzij 3/12den) voor de meeste bedrijfsbelastingen. Deze gedeeltelijke vrijstelling wordt door de belastingadministratie automatisch verrekend. Voor jaarlijkse belastingen wordt het bedrag op uw aanslagbiljet herleid tot 9/12den. Het betreft deze belastingen:

Belasting op de bedrijfsvestigingen, Belasting op het verstrekken van logies, Belasting op de motoren, Belasting op de opslagplaatsen, Belasting op de pompen, Belasting op de inname van het openbaar domein, Belasting op film- en erotische voorstellingen. 

 

Voor de belasting op inname van de openbare weg door terrassen zal de vrijstelling nog verderlopen tot en met half november 2020 (17/24sten). Inmiddels werd ook voor de taxi’s eenzelfde vrijstelling (17/24sten) voorzien.

 

Voor de belasting op logies die op forfaitaire wijze berekend wordt, de belasting op de nachtwinkels en de private bureaus voor telecommunicatie en de belasting op het openhouden van drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur zal de vrijstelling zelfs nog verderlopen tot en met eind 2020 (10/12den).

 

Dit zijn lokale belastingen die van toepassing zijn op het grondgebied van de Stad Gent.

De Dienst Belastingen is steeds beschikbaar voor uw vragen. Voor vragen rond het invullen van de aangiften in de personenbelastingen verwijzen we u graag door naar het Contactcenter FOD Financiën.