Wonen aan de Schipperskaai

Langs de Schipperskaai bouwt ontwikkelaar Schipperskaai Development in samenwerking met sogent een 400-tal woningen.

De eerste nieuwe woningen in de Oude Dokken verrijzen langs de Schipperskaai. Aan de oostzijde van het Handelsdok, tussen de Schipperskaai en de Koopvaardijlaan komen ongeveer 400 woningen en woongroen, en een stadsgebouw met een basisschool, een crèche en een buurtsporthal. Vanaf januari 2020 verwachten we de eerste nieuwe inwoners.

Voor de bouw van de woningen en de aanleg van twee zones voor woongroen gaat het stadsontwikkelingsbedrijf sogent in zee met een private partner: cvba Schipperskaai Development. Zij werden als eerste kandidaat gerangschikt in een ontwerpwedstrijd die sogent organiseerde. Betrokken masterplanners zijn Stéphane Beel en BLAF architecten. De architecten zijn Stéphane Beel, BLAF architecten, MAAT ontwerpers en Denc!-studio.

De woonontwikkeling aan de Schipperskaai kreeg de naam ‘De Nieuwe Dokken’ en is verdeeld over drie bouwvelden, gelegen tussen de splitsing van de Koopvaardijlaan en de Afrikalaan in het zuiden en de oude betoncentrale in het noorden. Projectontwikkelaar Schipperskaai Development bouwt er de komende jaar ongeveer 400 woningen en legt er twee groenzones aan. Daarnaast voorziet Schipperskaai Development ruimte voor buurtondersteunende functies, zoals eventueel een restaurant of café, kantoren en detailhandel.

Tussen de nieuwe woningen, realiseert sogent een stadsgebouw met een kinderdagverblijf, buitenschoolse kinderopvang, een basisschool en wijksporthal. Dit gebouw kreeg de naam Melopee en opent in september 2019.

Honderd procent groene warmte en stroom

Opvallend in het ontwerp zijn onder meer de diversiteit in woningen en publieke ruimtes, de aandacht voor collectiviteit en de verregaande ambities op het vlak van mobiliteit en duurzaamheid. De ontwikkelaar gaat voor een wijk met 100 procent groene warmte en 100 procent groene stroom. Dankzij de toepassing van een innovatief concept ZAWENT (Zero AfvalWater met Energie- en NutriëntenTerugwinning). Dit is een lokaal waterzuiveringssysteem dat gekoppeld wordt aan het warmtenet. Alle woningen zullen energiezuinig gebouwd worden en het gebruik van duurzame energiebronnen maakt de wijk energieneutraal. Dat kadert perfect in de beleidsambities van de Stad Gent omtrent klimaatneutraliteit. Meer informatie over deze toepassing vind je  in de bijlage die u hieronder kunt downloaden en op de website www.ducoop.be. DuCoop is een coöperatie die duurzaamheidsdiensten zal leveren aan de bewoners van De Nieuwe Dokken.