Oude dokken tag

Zwemmen aan het Houtdok is verboden

Op vraag van De Vlaamse Waterweg heeft de Stad Gent aan het Houtdok een 20-tal tags geplaatst die duidelijk maken dat zwemmen er verboden is

Het water aan het nieuwe Kapitein Zeppospark aan het Houtdok is zeker in de zomer heel uitnodigend, maar zwemmen is er onverstandig én verboden, benadrukt De Vlaamse Waterweg, de beheerder van de waterwegen. Daar zijn goede redenen voor.

Het water in het Houtdok is vervuild als gevolg van historische bodemvervuiling. De vervuiling zit in het aanwezige slib en dus ook in het water. Onder water liggen betonnen constructies en op de bodem liggen soms voorwerpen die zwemmers kunnen verwonden. Ten slotte kunnen ook grote verschillen in temperatuur, de bovenlaag van het water is warm en de onderlaag heel koud, voor onaangename verrassingen zorgen. Denk aan verkrampte spieren en onderkoelingsverschijnselen.

De Vlaamse Waterweg heeft ondertussen tags aangebracht langs de waterkant om duidelijk te maken dat zwemmen er verboden is. Er hangt zelfs een mogelijke GAS-boete tot 350 euro aan vast.

Met bootje, kano of kajak op het water gaan, is wel toegelaten, omdat men zich dan slechts sporadisch in het water begeeft. Ook fietsen en wandelen langs het water aan de Oude Dokken is een mooi alternatief. Intussen werken de Stad Gent en De Vlaamse Waterweg verder aan een actieplan om de waterkwaliteit in de Gentse waterlopen op lange termijn te kunnen verbeteren.