Hoe verontreinigend is de waterbodem aan de Oude Dokken?

De OVAM en de Vlaamse Waterweg onderzoeken de waterbodemverontreiniging in de drie oudste dokken van Gent.

Het Houtdok, Handelsdok en Achterdok maken deel uit van de meest zuidelijk gelegen en oudste dokken van de Gentse haven.  Ze werden aangelegd vanaf omstreeks 1830 en kennen een rijk verleden aan de meest uiteenlopende industrieën. De restanten van deze activiteiten zijn vandaag nog steeds zichtbaar. Voor de omliggende bodemverontreinigingen zijn er al heel wat onderzoeken en saneringen lopende, vaak in het kader van herontwikkelingsprojecten. De ganse omgeving van de Oude Dokken is opgenomen in het getekende brownfieldconvenant 'Oude Dokken', met oog op een multifunctionele ontwikkeling. De dokken in een nieuw jasje dus. Maar we mogen niet vergeten dat vele van deze industriële activiteiten niet alleen hun sporen nalaten op de grond waar ze zich bevonden, maar ook  - via lozingen -  op de waterbodem in de dokken zelf.  

Wat met de waterbodem in de dokken?

De waterbodem is een belangrijke bron van verontreiniging naar oppervlaktewater toe. De stad Gent zet de laatste jaren sterk in op propere binnenwateren. Maar een verontreinigde waterbodem is een struikelblok in het streven naar een goede oppervlaktewaterkwaliteit. 

De OVAM en de Vlaamse Waterweg hebben de handen in elkaar geslagen om dit laatste stukje van de puzzel te leggen. In februari 2021 is het waterbodemonderzoek gestart. We verwachten sporen van diverse verontreinigende stoffen, waaronder PAK’s, BTEX, minerale olie, zware metalen en VOCl te vinden. Dit zijn restanten van de verschillende industriële activiteiten in het verleden. Meer info over deze stoffen vindt u op https://www.ovam.be/stofgroepen.

Een erkend bodemdeskundige voert de manuele en machinale staalnames uit om de verontreiniging in kaart te brengen. Dit gebeurt volgens de code van goede praktijk waterbodemonderzoek. Daarna volgt er een risico-evaluatie. We voorzien de resultaten van het onderzoek in het najaar van 2021. Op basis van de resultaten kan een eventuele werkwijze en timing van sanering worden opgemaakt.