Verapazbrug

De toekomstige Verapazbrug zal de Muidelaan over het water heen met de Afrikalaan verbinden.

De toekomstige Verapazbrug zal de Muidelaan over het water heen met de Afrikalaan verbinden. Als de brug klaar is, zal de kleine stadsring via de Afrikalaan naar de Dampoort lopen. Hierdoor verandert de verkeerssituatie aan Dok Noord, Stapelplein en Dok Zuid. Langs Dok Zuid zal enkel nog lokaal verkeer rijden.

Brug over het water

De brug ligt in het verlengde van de Muidelaan, start aan de oude grindbakken en landt aan de overkant van het water ter hoogte van het bedrijf Christeyns tussen de Koopvaardijlaan en de Afrikalaan. De brug telt twee rijstroken in elke richting en een afgescheiden fietspad langs beide zijden van de brug.

Fietsers en voetgangers kunnen langs beide zijden in twee richtingen fietsen en wandelen. Ook op de kades langs beide zijden van het water is een gemengde zone voor fietsers en voetgangers voorzien. Die is breed genoeg om in beide richtingen verkeer door te laten.

Belangrijke verbinding

Met de komst van de brug wordt de stadsring verlegd. Die loopt straks niet langer via Dok Noord en Zuid, maar wel via de Afrikalaan naar Dampoort.

  • Dat is goed nieuws voor de wijk Muide-Meulestede-Ham, want de verkeersdruk door verkeer dat naar de R4 rijdt, zal daar aanzienlijk verminderen.
  • Ook Dok Noord en Dok Zuid varen wel bij dit project. Dok Noord wordt autoluw. Langs Dok Zuid zal enkel nog lokaal verkeer rijden. 
  • Tenslotte betekent de brug ook een ontlasting voor Dampoort doordat het verkeer vlotter naar de R4 zal kunnen.

De Verapazbrug is ook een belangrijke schakel voor de Oude dokken. De brug zorgt voor een vlotte bereikbaarheid van dit nieuwe stadsdeel en verbindt beide zijden van het water. In het project zijn ook twee aantrekkelijke kades voorzien, die ruimte beiden voor recreatie en aangenaam fietsen en wandelen.

Het verkeersluw maken van Dok Noord en Zuid zorgt ook voor ruimte voor de toekomstplannen van De Lijn om tramlijn 4 te verlengen tot Dampoort.

Met tram 4 van de Muide naar Dampoort

Ook voor het openbaar vervoer staan er veranderingen op de agenda. De Lijn wil werk maken van het Pegasusplan. Dit plan richt zich op het versterken van het tramnet in en rond Gent. Daarbij worden nieuwe lijnen  gecreëerd of bestaande lijnen verlengd. Zo staat er ook een aanpassing voor de Oude Dokken op stapel.

Hierbij wordt lijn 4 verlengd van de Muide tot aan de Dampoort. Een traject van ongeveer 2 km met een dubbel spoor in volledig eigen bedding. Door de aanleg in eigen bedding ondervindt de tram geen hinder van andere verkeerstromen. De tram maakt wel geen gebruik van de Verapazbrug. Hij buigt net daarvoor af naar Dok Noord.

 

Er is een studieopdracht uitgeschreven voor het doortrekken van tram 4 tussen het Neuseplein en de Dampoort.

Bekijk hier het krantenartikel uit Het Nieuwsblad van 9 oktober 2019 DOCX (120.91 KB)

Heraanleg Muidelaan

Met de bouw van de brug zal de Muidelaan dus doorgetrokken worden over het water. Daarom krijgt de Muidelaan een volledige heraanleg. De brug sluit op de Afrikalaan aan via een verkeersplein. Hierbij is er aandacht voor een vlotte doorstroming van auto-en vrachtvervoer én voor vlot, veilig en afgescheiden fiets-en voetgangersverkeer. De plannen houden ook rekening met de toekomstige tramverbinding 4 van de Muide naar de Dampoort. Dok Noord wordt tot aan het Stapelplein voetgangersgebied, met uitzondering voor laden en lossen tot aan de Atlantastraat. Het ontwerp zet ook volop in op een groene en aangename stadsomgeving.

Timing

De Verapaz heeft op de Gentse gemeenteraad van 24 september eindelijk groen licht gekregen, de bouwvergunning is binnen. De eerstvolgende stap is het openbaar onderzoek voor deze vergunning en het aanstellen van een aannemer. Later kunnen de grote werken beginnen. Er wordt geschat dat deze ongeveer 2,5 jaar zullen duren. Het einde van de werken is voorzien voor 2024-2025.