Artveldehogeschool bouwt nieuwe campus

Arteveldehogeschool Campus Dok Zuid

Arteveldehogeschool bouwt nieuwe campus Dok Zuid

Binnen enkele jaren verschijnt aan Dok Zuid een nieuwe campus van Arteveldehogeschool. Het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf (sogent) en Arteveldehogeschool tekenden op 17 januari de officiële samenwerkingsovereenkomst. Beide partners gaan een unieke en intense samenwerking aan voor dit bouwproject. Samen zullen ze het bestek uitschrijven én de invulling bepalen. In de nieuwe campus zal niet enkel ruimte zijn voor onderwijs, maar ook voor woongelegenheden. De ambitie is om een open campus te creëren, die verweven is met de buurt.

De nieuwe campus ligt vlakbij de Dampoort en zal plaats bieden aan meer dan 3000 studenten en een aantal woongelegenheden. In het nieuwe gebouw zal Arteveldehogeschool haar expertisecentra 'Onderwijs' en 'Mens & Maatschappij' een plek geven.De volgende stap na de ondertekening van de overeenkomst is de voorbereiding van de concrete invulling van de campus. De plannen daarvoor krijgen komende jaren stap voor stap vorm. Arteveldehogeschool en sogent zullen samen op zoek gaan naar een team met een projectontwikkelaar, architect, aannemer en andere specialisten om het project te realiseren.

De campus krijgt gezelschap van een 260-tal kamers voor studenten. In het bestuursakkoord 2019-2025 besteedt de Stad Gent nadrukkelijk aandacht aan studentenhuisvesting. Door het aanbod van studentenwoningen te verhogen en ook de kwaliteit ervan te verbeteren, wil de Stad de druk op de huurmarkt wegnemen. Met de komst van de campus is het project Dok Zuid een uitgelezen locatie om op deze plek studentenwoningen te voorzien.

De partners willen het project zo goed mogelijk afstemmen op de buurt en haar bewoners. De ambitie is om een open campus te creëren, verweven met de buurt. Precies daarom was er op 5 maart een eerste infoavond met de buurt.

Infomoment voor de buurt op 5 maart 2020

Bekijk hier de presentatie PDF (2.05 MB)