Artveldehogeschool bouwt nieuwe campus

Tegen 2023 verschijnt aan Dok Zuid een nieuwe campus van de Arteveldehogeschool.

Arteveldehogeschool bouwt nieuwe campus aan Dok Zuid

In 2023 verschijnt aan Dok Zuid een nieuwe campus van Arteveldehogeschool. Het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf (sogent) en Arteveldehogeschool tekenden op 17 januari de officiële samenwerkingsovereenkomst. Beide partners gaan een unieke en intense samenwerking aan voor dit bouwproject. Samen zullen ze het bestek uitschrijven én de invulling bepalen, afgestemd op de noden van zowel de buurt en haar inwoners, als de hogeschool. In de nieuwe campus zal niet enkel ruimte zijn voor onderwijs, maar ook voor woongelegenheden. De ambitie is om een open campus te creëren, die verweven is met de buurt.

De nieuwe campus ligt vlakbij de Dampoort en zal plaats bieden aan meer dan 3500 studenten en een aantal woongelegenheden. De volgende stap na de ondertekening van de overeenkomst is de voorbereiding van de concrete invulling van de campus. De plannen daarvoor krijgen komende jaren stap voor stap vorm in nauw overleg met de buurt en de andere actoren binnen de stad. Arteveldehogeschool en sogent zullen samen op zoek gaan naar een team met een projectontwikkelaar, architect, aannemer en andere specialisten om het project te realiseren.

Op 17 januari werd het officiële startschot gegeven van de concrete samenwerking door de ondertekening van de overeenkomst. Er wordt rekening gehouden met een bouwtermijn van vier tot vijf jaar.