Inspraak en participatie in de wijk Oud Gentbrugge

Als bewoner van de wijk Oud Gentbrugge word je nauw betrokken bij je wijk, via Wijk van de Maand, Wijk aan Zet, wijkdebatten en debatcafés, klankbordgroepen, tijdelijke invullingen van publieke ruimte en leegstaande gebouwen, ...