Opvoedingswinkel blijft telefonisch en per e-mail bereikbaar

Opvoedingswinkel Stad Gent blijft telefonisch en per e-mail bereikbaar

De dienstverlening van Stad Gent wordt beperkt tot het essentiële. Loketten blijven open, afspraken gebeuren maximaal op afspraak en waar kan verloopt de dienstverlening telefonisch of per mail. 

Onderwijscentrum Gent onderneemt extra maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus.

Daardoor zal Opvoedingswinkel Gent in deze periode enkel telefonisch en per e-mail te bereiken zijn tijdens de permanentiemomenten:

elke weekdag tussen 9u-13u, behalve op dinsdag.

Telefoon: 09 323 55 10

Mail: opvoedingswinkel@stad.gent

Geplande afspraken worden (indien mogelijk) verplaatst naar april/mei, of telefonisch opgevolgd.