10 jaar Opvoedingswinkel

10 jaar Opvoedingswinkel

Op 26 november 2020 blies Opvoedingswinkel Gent 10 kaarsjes uit!

In 2020 bestond de Opvoedingswinkel Gent 10 jaar en vierde dat met een online feest! Opvoedingswinkel Gent werd in Gent opgericht in 2009 en is ondertussen al een dikke 10 jaar een Gentse vaste waarde voor vele Gentse gezinnen!

Reden te meer om de Gentse werking in de kijker te zetten én een boeiende gastspreker uit te nodigen!

Dit was het programma voor de viering die plaatsvond op 26 november 2020.

  • 10 jaar Opvoedingswinkel in Gent (infographic, getuigenissen, beleidsperspectief)

          Door Elke Decruynaere, Schepen van Onderwijs, Opvoeding en Gezinsbeleid

  • Motiverend opvoeden, hoe doe je dat?

          Door Prof. Dr. Maarten Vansteenkiste, ontwikkelings- en motivatiepsycholoog

Maarten zoomde tijdens de webinar in op een hedendaags opvoedingsitem dat veelvuldig besproken wordt in de Gentse Opvoedingswinkel: autonomie en zelfsturing in de opvoeding. ‘Motiverend opvoeden, hoe doe je dat? En hoe kunnen ook professionele (gezins)begeleiders daartoe bijdragen?’

Wie is Maarten Vansteenkiste? Hij is een onderzoeker en professor aan de Gentse Universiteit. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de vraag “waarom mensen doen wat ze doen?”. Wat drijft een leerling om zich goed in te spannen voor school? Wat beweegt een kind om de regels van zijn ouders al dan niet na te leven?

Iets voor jou?

Voor iedereen die mee zoekt naar welke ouder we in deze samenleving willen en kunnen zijn voor onze kinderen: ouders, grootouders, pleegouders, leerkrachten, zorgcoördinatoren, brugfiguren, beleidsmakers, begeleiders van kinderen, jongeren, ouders en gezinnen…

Onze Gentse werking

De Gentse Opvoedingswinkel zette in Vlaanderen een belangrijke maatschappelijke trend door diversiteit en laagdrempeligheid integraal aandacht te geven in hun aanbod.

Centraal in de stad kunnen bezoekers in de winkel informatie raadplegen of met een medewerker in gesprek gaan. Maar ook decentraal werkt de Opvoedingswinkel nauw samen met alle wijkpartners (scholen, wijkgezondheidscentra, spelotheken etc). Op vraag van, en in overleg met betrokken wijkcollega’s, kunnen ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken een gesprek aanvragen in de wijk, op een plek die voor hen meer vertrouwd en bereikbaar is.

Hiermee wordt de toegankelijkheid van het individueel ondersteuningsaanbod vergroot, en verkleint de mogelijke drempel naar begeleiding. De Gentse opvoedingswinkel werkt steeds gratis, anoniem, indien nodig in de moedertaal (met sociale tolk) en vrijblijvend.

Opvoedingswinkel Gent bereikt hierdoor een zeer divers publiek, ongeacht hun verplaatsingsmogelijkheden, taal, origine, leeftijd of thuissituatie.

Opvoeden en opgroeien

Ouders doen hun uiterste best om hun kind te geven wat het nodig heeft, op de manier die bij hun gezin past. Soms gaat dat prima, soms is dat even zoeken. Dat mag. Want opvoeden is geen exacte wetenschap. Je wordt vanaf de geboorte in het ouderschap gegooid. Dan start het dagelijks improviseren, afstemming zoeken met je kind en voortbouwen op wat je geleerd hebt. Ruimte geven om fouten te maken en opnieuw te proberen, daagt ouders uit om in dialoog te gaan en te zien: iedereen doet het op zijn eigen manier, en toch kunnen we leren van elkaar. Die mildheid van ouders voor zichzelf, en van opvoeders onderling voor elkaar, helpt hen groeienMinder vergelijken en meer op zoek naar wat voor jou als individu belangrijk is, dat helpt ouders om hun eigen pad uit te stippelen en de druk die ze voelen van buitenaf, kleiner te houden. Verbinding zoeken in plaats van de machtsstrijd te voeren.

Vertrekkend vanuit die mildheid voor jezelf en de ander, houden we ook een pleidooi om de persoonlijkheid van je kind centraal te stellen bij het opvoeden. Mensen zijn geneigd om hun eigen verwachtingen te projecteren op hun kind. Vanuit onze ervaring en kennis denken we vaak dat we weten wat het beste is voor onze kinderen. Terwijl elk kind uniek is, met andere talenten, onzekerheden en kleine kantjes. Mildheid betekent dat je als ouder kijkt naar de gevoelens en emoties bij je kind en op zoek gaat naar de onderliggende behoeftes. Door die zoektocht voelt je kind zich gehoord en begrijp je je kind beter. Die verbinding helpt om uit de machtsstrijd te blijven. Dat wil niet zeggen dat kinderen en ouders gelijk zijn. Want grenzen en structuur zijn nodig. Maar samen op zoek gaan naar hoe je die invult, welke afspraken je maakt en wanneer ze kunnen aangepast worden, is een verbindende manier van opvoeden die kinderen laat opgroeien tot zelfstandige, kritisch denkende mensen. 

Dat is ook waar de week van de opvoeding dit jaar voor stond en waar we in de Gentse Opvoedingswinkel op willen blijven inzetten: haal de wedstrijd uit het opvoeden, en wees mild voor jezelf, voor je kind en voor de ouders om je heen. Zo creëer je verbinding en begrip.