Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) Hippo’s Hof Stad Gent - openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Hippo’s Hof is gelegen in het pittoreske Elisabethbegijnhof. We zijn verbonden met jenaplanschool Hippo’s Hof en in de vakanties zorgen we mee voor veel speelplezier in buitenschoolse opvang De Muze.

Onze werking in een notendop

Kwaliteitsvolle opvang
Een gemotiveerd team zorgt voor een goed welbevinden en een hoge betrokkenheid van de kinderen. Er wordt rekening gehouden met het eigen ritme van elk kind en dit in overleg met de ouders. Naast een warme zorg en veel geborgenheid bieden we ook allerlei activiteiten aan die gericht zijn op de ontwikkeling van de kinderen. We werken heel nauw samen met de school en zien deze vlotte samenwerking als een meerwaarde voor zowel de kinderen, ouders als het team.

Wij nemen ook deel aan het Europese Educasproject Creating child and family friendly learning spaces in ECEC-centres. De doelstelling van het project is: hoe creëer je pedagogische ruimtes in voorschoolse voorzieningen die de ontwikkeling van kinderen op een holistische manier ondersteunen? En hoe houd je daarbij rekening met de uiteenlopende behoefte van kinderen en gezinnen?

Omgaan met diversiteit
Veel aandacht gaat naar het sociale aspect in de opvang. Zo vinden we het belangrijk dat kinderen spelenderwijs leren omgaan met verschillen in gewoonten, culturen, afkomst en gezinssamenstelling.

Actieve samenwerking met ouders
Samen met de ouders zorgen we ervoor dat kinderen zich goed voelen in Hippo’s Hof door wenmomenten te organiseren voordat een kindje start in de opvang. Naast een warm onthaal worden de ouders ook betrokken bij de werking door bijvoorbeeld samen te feesten, samen op stap te gaan of samen na te denken over de pedagogische werking in de school/buitenschoolse opvang.

Buurtwerking
Hippo’s Hof werkt samen met de buurtorganisaties om actief in te spelen op de noden en behoeften uit de buurt.
We maken ons zichtbaar door vaak te gaan wandelen in de buurt, boodschappen te doen in buurtwinkels en deel te nemen aan acties die georganiseerd worden samen met de buurtorganisaties.

Teamwerking
Er is een grote diversiteit binnen het team. Onze begeleiders staan elke dag klaar om de kinderen een leuke dag te bezorgen.

Praktisch

  • Opvang op schooldagen voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met de derde kleuterklas.
  • Tijdens schoolvakanties voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het tweede leerjaar.
  • Kinderen van de school waaraan de opvanglocatie is verbonden, jenaplanschool Hippo’s Hof krijgen voorrang.
 

 

Locatie