Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) Groenweelde Stad Gent - openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Onze visie

Gezelligheid en kindvriendelijkheid zijn onze troeven. Onze visie in enkele kernbegrippen:

  • Huiselijke inrichting
  • Groene omgeving
  • Fijne samenwerking met de school
  • Een boeiende vakantiewerking tot 12 jaar
  • Een nieuw kleutercomplex


Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties voegen wij de nabijgelegen buitenschoolse opvanglocaties De Bevertjes en De Regenboog toe aan Groenweelde. De betrokken teams nemen de voorbereiding en uitvoering van een gevarieerd themagebonden vakantie- en vrijetijdsprogramma’s op in hun programma. Er is ruimte voor vrij spel en de kinderen spelen naar hartenlust met het ruime aanbod spelmateriaal.

Voorzieningen

De leefboeken over het reilen en zeilen van de kinderen in de buitenschoolse opvang liggen ter inzage. Voor kinderen die er behoefte aan hebben is het mogelijk om na het middagmaal te rusten of te slapen.

Praktisch

Opvang op schooldagen voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met de derde kleuterklas.

Tijdens schoolvakanties voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar.

Kinderen van de school waaraan de opvanglocatie is verbonden, krijgen voorrang.

 

 

Locatie