Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) Domino Stad Gent - openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Wie zijn wij? En wat doen we?

 • Buitenschoolse opvang
 • Met themawerking tijdens de vakanties
 • In een groene en leerrijke omgeving
 • Mogelijkheid om veel te bewegen, fietsen, lopen, voetballen en nog veel meer op onze terreinen
 • Betrokkenheid en welbevinden van de kinderen zijn onze prioriteit
 • Ouders staan centraal binnen onze werking
 • Iedere dag biedt een gemotiveerd team een brede waaier aan activiteiten aan
 • ​Nauwe samenwerking met kleuterschool De Tovertuin


Onze visie

 • Diversiteit als rode draad
 • Open sfeer met respect voor ieders eigenheid


Praktisch

 • Opvang op schooldagen voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met de derde kleuterklas.
 • Tijdens schoolvakanties voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het tweede leerjaar.
 • Kinderen van de school waaraan de opvanglocatie is verbonden, krijgen voorrang.
 

 

Locatie