Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) De Toverdoos Stad Gent - openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Het team van De Toverdoos vindt het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in een open sfeer met respect voor ieders eigenheid. Wij streven ernaar dat kinderen zich goed voelen bij ons en dat ze betrokken zijn bij alles wat er leeft. Goede contacten met de ouders is ook belangrijk voor ons.

Toffe activiteiten

Er worden leuke activiteiten aangeboden waar kinderen kunnen kiezen of ze al dan niet deelnemen. Er is steeds mogelijkheid van vrij spel en er is een groot aanbod van speelgoed binnen en buiten (tuin en speelplaats). Ook uitstappen staan regelmatig op het programma.

Voorzieningen

Broodmaaltijden kunnen meegebracht worden en er is de mogelijkheid om een warme maaltijd (gewoon, vegetarisch, dieet) te bestellen, evenals een vieruurtje. Kleuters kunnen een middagdutje doen.

Praktisch

  • Opvang op schooldagen voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met de derde kleuterklas.
  • Tijdens schoolvakanties voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar.
  • Kinderen van de school waaraan de opvanglocatie is verbonden, krijgen voorrang.

 

Locatie