Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) De Sterre-spits Stad Gent - openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

De Sterre-Spits is een plaats waar de kinderen met hun vriendjes kunnen spelen en waar ze graag naartoe komen, omdat er zoveel te beleven valt.

Ons team bestaat uit gedreven begeleiders die elke vakantie werken met leuke themaweken, die nauw aansluiten bij de leefwereld van de kinderen.

Aandacht voor elk kind, ook voor kinderen met specifieke noden is voor ons een must.

Praktisch

  • Opvang op schooldagen voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met de derde kleuterklas.
  • Tijdens schoolvakanties voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar.
  • Kinderen van de school waaraan de opvanglocatie is verbonden, Freinetschool De Sterre-spits, krijgen voorrang.
 

 

Locatie