Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) De Spiegel Stad Gent - openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

In De Spiegel staan dagelijks vijf begeleiders klaar voor de opvang van jouw kind.

Ochtendopvang

Om 7:30 uur gaat onze deur open. Je kunt er je eigen ontbijt eten of rustig spelen tot de klassenjuf je om 8:20 uur komt halen. Ook de kinderen van het lager onderwijs kunnen bij ons terecht tot 7:45 uur.

Middagopvang

Om 11:55 uur eet elke leefgroep in zijn eigen restaurantje en met zijn vaste begeleider. Na het eten kunnen de kinderen die daar behoefte aan hebben, een dutje doen. De andere kinderen spelen dan binnen of buiten.

Avondopvang

Om 15:25 uur kunnen de kinderen terecht bij ons voor een vieruurtje en krijgen ze vervolgens een ruim aanbod aan binnen- en buitenspel. Om 18 uur sluiten onze deuren.

Schooldagen

Tijdens de schooldagen werken de begeleiders in de voormiddag mee in de klas.

Vakanties

Tijdens de schoolvakanties worden de ruimtes heringericht, werken we met thema’s en gaan we minstens een keer per week op uitstap.

Praktisch

  • Opvang op schooldagen voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met de derde kleuterklas.
  • Tijdens schoolvakanties voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het tweede leerjaar.
  • Kinderen van de school waaraan de opvanglocatie is verbonden, Basisschool De Spiegel, krijgen voorrang.

 

Locatie