Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) De Regenboog Stad Gent - openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

De totale ontwikkeling van jouw kind

De Regenboog wil bijdragen aan de totale ontwikkeling van het kind.

Onze troeven

Onze troeven in een notendop: het kind staat centraal, gezelligheid, zelfredzaamheid en zelfstandigheid bevorderen, huiselijk, fijne samenwerking met de school, woensdagactiviteiten samen met de socio (opvang voor de kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar op woensdagnamiddag).

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties wordt buitenschoolse opvang De Regenboog samengevoegd met buitenschoolse opvang De Bevertjes in buitenschoolse opvang Groenweelde. Onze teams bereiden dan enkele gevarieerde, themagebonden vakantie- en vrijetijdsprogramma’s voor.

Praktisch

Opvang op schooldagen voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met de derde kleuterklas.

Tijdens schoolvakanties voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het tweede leerjaar.

Kinderen van de school waaraan de opvanglocatie is verbonden, krijgen voorrang.

 

 

Locatie