Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) De Klavertjes Stad Gent - openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Tijdens de opvang in De Klavertjes is het altijd fijn.
Mama, papa en ik weten steeds wat er te doen zal zijn.

Soms heb ik een leuk idee
en dan doen zelfs de juffen een beetje gek mee.

Als ’s avonds mama of papa mij komt halen,
dan botsen ze op onze dagelijkse (foto)verhalen.

Spelen in de tuin vind ik altijd fijn.
Zeker in een tuin waar zoveel konijnen zijn.

Moe ga ik dan naar huis
en kijk al uit naar morgen, want ook in De Klavertjes voel ik me thuis.

Praktisch
Opvang op schooldagen voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met de derde kleuterklas.

Tijdens schoolvakanties voor kinderen van de eerste kleuterklas tot en met het tweede leerjaar.

Kinderen van de school waaraan de opvanglocatie is verbonden, Basisschool De Klavertjes, krijgen voorrang.

 

Locatie