Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) De Brug Stad Gent - openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Onze buitenschoolse opvang ligt buiten de stadskern in een vrij rustieke en groene omgeving.

We hechten er veel belang aan dat kinderen zich goed voelen. Bij het onthaal vinden we daarom ook de dagelijkse contacten met de ouders heel belangrijk. Zo leren we elkaar beetje bij beetje kennen en spelen we nog beter in op het welbevinden van de kinderen.

Ruim aanbod

We creëren ruimte om de kinderen een zo ruim mogelijk aanbod aan te bieden waaruit ze kunnen kiezen. Een keuze die inspeelt op hun interesses en mogelijkheden.

Kinderen uiten zich zowel op creatief vlak, tekenen en schilderen, maar er is ook dans, muziek en poppenkast of theater, sport en spel, de poppenhoek en de blokkendoos. We bieden ook leuke en spannende groepsactiviteiten aan. Afhankelijk van de activiteiten werken we zoveel mogelijk in kleine groepen.

Goed contact met ouders

Zowel de ouders als de kinderen staan centraal binnen onze werking. We informeren ouders zoveel mogelijk over onze dagelijkse werking en activiteiten.

Vooral tijdens vakanties krijgen de ouders op regelmatige basis te zien wat hun kinderen doen en beleven, door middel van foto’s, teksten en uiteraard de producten van de kinderen.
 
Praktisch

Opvang op schooldagen voor kinderen van het eerste leerjaar tot en met de derde kleuterklas.

Tijdens schoolvakanties voor kinderen van het eerste leerjaar tot en met het zesde leerjaar.

Kinderen van de school De Brug waaraan de opvanglocatie is verbonden, krijgen voorrang.

 

 

Locatie