Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang (STIBO) De Bevertjes Stad Gent - openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

In onze opvanglocatie staat het kind centraal en hebben ook de ouders hun plek.

Gezelligheid en kindvriendelijkheid staan voorop, waarbij we de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de kinderen willen bevorderen.

Schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties sluiten wij onze deuren en worden toegevoegd aan buitenschoolse opvang Groenweelde (Grensstraat 202 - 9000 Gent). Onze teams bereiden dan een gevarieerd vakantie- en vrijetijdsprogramma voor rond een bepaald thema.

Daarnaast is er steeds ruimte voor vrij spel en kunnen de kinderen naar hartenlust spelen met een ruim aanbod van spelmateriaal.

Voor kinderen die hieraan behoefte hebben, bestaat er de mogelijkheid om na het middagmaal te rusten of te slapen.

 

 

Locatie