Sociaal verhuurkantoor Gent - Openingsuren en adressen

Bijkomende informatie

Bezoekadres (na afspraak): Jubileumlaan 217, 9000 Gent

Algemene info: onthaal@sociaalverhuurkantoor.gent
Kandidaat-huurder: inschrijvingen@sociaalverhuurkantoor.gent
Eigenaars: info@sociaalverhuurkantoor.gent

Locatie