Pensionwonen De Baai - openingsuren en adressen

Extra informatie

De Baai richt zicht naar 45-plussers met een historiek van dakloosheid en/of een problematisch huisvestingsverleden die niet langer in staat zijn om volledig zelfstandig te wonen.
De Baai beschikt over 32 kamers en biedt begeleiding aan op verschillende levensdomeinen.
Intakeprocedure enkel na doorverwijzing van een professionele hulpverlener.

Locatie