Natuureducatie De Bourgoyen - openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Directeur: Jan Schiettekatte

Bij Natuureducatie De Bourgoyen kunt u terecht voor gegidste wandelingen, bijenactiviteiten, biotoopstudies of beheerwerken in natuurreservaat De Bourgoyen.

De educatieve medewerkers komen ook naar uw school. Voor de derde en vierde lagere klas komen de Grasshoppers in een groen plekje in de buurt van de school vertellen over wriemelbeestjes, herfstgeritsel, wintervogels,…

Locatie