Liberaal Archief/Liberas - openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Liberaal Archief/Liberas werd opgericht in 1982 en legt zich toe op het verzamelen,bewaren en ontsluitenvan alle bronnenmateriaalover de liberale beweging in België/Vlaanderen van het begin van de 19de eeuw tot heden.

Dit erfgoed omvat zowelarchivalia alsboeken en brochures, kranten en periodieken, foto's, affiches, vlaggen en museale stukken.

Locatie