Kinderdagverblijf 't Sloeberken - openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

't Sloeberken ligt in de buurt Macharius-Heirnis, waar verschillende culturen elkaar vinden.
Wie kan bij ons terecht?
Zowel buitenhuiswerkende, thuiswerkende, werkzoekende als studerende ouders uit de buurt kunnen hier terecht voor opvang van hun baby of peuter.
In ons kinderdagverblijf is er plaats voor 28 kinderen tussen 8 weken en 3 jaar.
Wij zijn open van 7:00 tot 18:00
Bekijk het voorstellingsfilmpje van Kinderdagverblijf 't Sloeberken.

Team
De samenstelling van het team weerspiegelt de buurt.
Ons team bestaat uit:

  • Begeleiders met een migratieachtergrond
  • Autochtone begeleiders
  • Een huishoudhulp
  • Twee halftijdse onderhoudsmedewerksters
  • Een verantwoordelijke

Werking

Kwaliteitsvolle opvang
We werken met verticale groepen waardoor kinderen langer in dezelfde vertrouwde omgeving vertoeven en langer een vaste begeleid(st)er hebben in de groep. Door deze manier van werken leren kinderen ook zorg dragen voor elkaar.
De begeleid(st)ers begeleiden elk kind op diens eigen ritme en steeds in overleg met de ouders.
We bieden de kinderen naast verzorging en geborgenheid, ook stimulerende activiteiten aan gericht op de ontwikkeling van de kinderen. Veel aandacht gaat naar het sociale aspect van de kinderopvang. We ondersteunen de kinderen in het samen spelen, delen, feesten, troosten, enz.
De dagelijkse werking wordt getoetst en bijgestuurd door de kinderen te observeren op hun welbevinden en betrokkenheid.

Diversiteit
Ons kinderdagverblijf is een plaats waar kinderen en volwassenen zich kunnen ontplooien in een omgeving die gekenmerkt wordt door gelijkwaardigheid en respect voor diversiteit.
Samen willen we bouwen aan een kinderopvang en een gemeenschap waarin iedereen het gevoel krijgt dat hij/zij erbij hoort.

Ouderparticipatie
Samen met de ouders zorgen we ervoor dat de kinderen zich goed voelen in het kinderdagverblijf door te wennen voor het kindje start in het kinderdagverblijf en aan het dagelijks onthaal van ouders en kinderen veel aandacht te besteden.
Wij proberen in het belang van de kinderen nauw aan te sluiten bij het thuismilieu. Voor de kinderen ontstaat er geen breuk tussen het thuismilieu en de opvang waardoor ze vanuit een veilig gevoel nieuwe spelmogelijkheden kunnen ontdekken en kwaliteitsvolle relaties kunnen aangaan.
Ouders betrekken we bij de werking door samen te feesten, uitstappen samen te doen, ouders mee te laten werken in het kinderdagverblijf, mee te laten nadenken over de pedagogische werking.

Buurtwerking
't Sloeberken speelt actief in op de noden en behoeften van gezinnen uit de buurt en maakt deel uit van het buurtleven.
We maken ons zichtbaar door samen met de kinderen en ouders op stap te gaan in de buurt, boodschappen te doen in buurtwinkels of deel te nemen aan activiteiten van de buurtorganisaties.


 

 

Locatie