Kinderdagverblijf 't Sleepken - openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

In kinderdagverblijf ’t Sleepken is er opvang voor 35 kinderen tussen 8 weken en 3 jaar en dat van 7 tot 18 uur.

Binnen de kinderopvang van de Stad Gent kiezen wij voor een buurtgerichte werking.
Zo hebben wij specifiek oog voor:

  • Een kindbeleid waarin diversiteit een grote rol speelt
  • Ouders op zoek naar opvang op maat: werkende ouder, ouder in opleiding of thuiswerkende ouders, enz.
  • Een actieve ouderwerking
  • De buurtbewoners en alle buurtorganisaties

Nauwe samenhang met ouders en buurt

De dagelijkse opvang krijgt mee vorm door de actieve inbreng van de ouders. Alle ouders en begeleiders samen vormen partners om tot een kwalitatieve opvang te kunnen komen van de kinderen uit de buurt Sluizeken-Tolhuis-Ham. Door de samenwerking met de buurt willen we streven naar een continuïteit in zorg en opvang op maat van onze buurtbewoners. Zo zijn onze vier pijlers mooi met elkaar verbonden.

Groepsindeling

De kinderen kunnen terecht in een van onze drie groepjes: de Bijtjes, de Zonnebloempjes en de Sahara. Elk kind heeft zijn eigen aandachtsbegeleidster die het kind extra opvolgt.

Kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in een groepje. Op deze manier leren oudere kinderen zorg dragen voor de jongsten, en leren de jongsten praten, stappen en spelen van de oudsten.

Meer informatie?

Op zoek naar meer informatie of gewoon nieuwsgierig? Spring gerust eens binnen.

Locatie