Initiatief Buitenschoolse opvang (IBO) 't Sleepken Stad Gent - openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Wie zijn we? 

Onze opvang heeft een buurtgerichte werking. We zijn gevestigd in de bruisende wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham. Een buurtgerichte opvang heeft veel voordelen. De kinderen leren hun buurt kennen, bewegen in hun buurt en maken de buurt tot hun buurt. Hiervoor werken we samen met tal van buurtorganisaties zoals vzw Jong, het buurtcentrum, seniorenwerking De Thuishaven, spelotheek Baloe en niet te vergeten de vier wijkscholen (Mozaïek, Sint-Salvator, De Buurt en De Triangel). We organiseren dan ook opvang voor kinderen van deze vier scholen. Dit alles maakt ons WEB.

Wat doen we? 

Ons NEST is onze interne werking. In ons nest vinden we het belangrijk dat iedereen (ouders, kinderen en begeleiders) er zijn/haar plekje vindt. Dat iedereen zich thuis voelt,  zich gewaardeerd voelt en  zijn/haar talenten worden aangesproken. Hier maken we iedere dag werk van. De kinderen kunnen in het nest allerlei activiteiten beleven (atelier op woensdag, themawerking in de schoolvakanties, vrij begeleid spel tijdens avondopvang) en dit in drie leefgroepen. Onze ouders kunnen via de computer de foto’s van de dag zien en zo een sfeerbeeld krijgen. Er is ook steeds tijd en aandacht voor een praatje of uitwisseling.

Diversiteit en meertaligheid krijgen een zichtbare plaats. Dit kun je zien aan de inrichting van de lokalen en de respectvolle omgang met de rijkdom van andere culturen en talen.

Iedereen is welkom.

Praktisch

Wij bieden opvang aan kinderen vanaf 2,5 jaar tot en met het tweede leerjaar. Tijdens vakantiedagen bieden we opvang aan kinderen tot het zesde leerjaar.

 

Locatie