Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Jojo Stad Gent - openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Wat doet Jojo?

Jojo organiseert buitenschoolse opvang 's ochtends voor schooltijd (vanaf 7 uur), avondopvang (tot 18 uur), woensdagmiddagopvang (tot 18 uur) en vakantieopvang (van 7:15 tot 18 uur) als de school dit niet zelf organiseert of als de opvanguren op school ontoereikend zijn.

 • Voor de avondopvang worden de kinderen te voet afgehaald van de scholen. In het Jojo-huis is er mogelijkheid tot huiswerkondersteuning en een vieruurtje. Vrij spel primeert hier.
 • Tijdens de woensdagmiddagopvang is er een gevarieerd activiteitenaanbod: het knutselhol, een uitstap, activiteiten in eigen leefgroep en zwemmen of een sportief alternatief.
 • Tijdens de vakantieopvang is themawerking de rode draad. De groep bestaat uit drie leefgroepen (Jojo 1: 2,5-5 jaar - Jojo 2: 6-8 jaar - Jojo 3: 9 jaar - 6de leerjaar), elk met hun eigen activiteiten. Donderdag is de vaste uitstapdag.


Voor wie?

Voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot en met het zesde leerjaar. Tijdens vakantiemomenten bieden we opvang voor kinderen tot 12 jaar van werkende ouders of ouders in een beroepsopleiding of tewerkgesteld in een tewerkstellingsinitiatief.

 • De kinderen uit de volgende scholen doen een beroep op de avondopvang: leefschool De Oogappel (gemeenschapsonderwijs), Sint-Lievenscollege en Sint-Bavo (katholiek onderwijs).
 • De kinderen uit de volgende scholen doen een beroep op de woensdagmiddagopvang: De Oogappel, Sint-Lievenscollege, Sint-Bavo, Het Trappenhuis, De Buurt. Enkel de kinderen van deze scholen worden ingeschreven.
 • Voor vakantieopvang krijgen kinderen die 's avonds en/of op woensdag komen voorrang.
 • Jojo hanteert een voorrangsbeleid voor bepaalde groepen: 20 procent van de plaatsen is tot nu toe voorbehouden voor mensen uit een opleidings- en tewerkstellingsproject. Alleenstaande werkende ouders hebben voorrang op tweeverdieners.


Inschrijven

 • Je moet de kinderen persoonlijk inschrijven bij Jojo.
 • Nieuwe inschrijvingen gebeuren per werkjaar (van september tot augustus) tijdens de laatste week van augustus en de eerste week van september.
 • Gedurende het jaar kan er ook ingeschreven worden, een afspraak maken is dan noodzakelijk.
 • De ingeschreven kinderen krijgen voor iedere schoolvakantie een inschrijving toegestuurd waarop zij de dagen opvang kunnen noteren.

Er is geen opvang tijdens de collectieve sluiting: de Gentse Feesten en de daaropvolgende week, en de week tussen Kerstdag en Nieuwjaar.

 

Locatie