Federale Overheidsdienst Financiën – Infocenter Gent Zuiderpoort - openingsuren en adressen

Extra informatie

Door de maatregelen tegen de verspreiding van het  coronavirus is infocenter in de Zuiderpoort is enkel nog toegankelijk dmv een afspraak : https://financien.belgium.be/nl/contact/Infocenters en enkel voor bepaalde informatie.
Op de website kan een afspraak gemaakt worden of via het algemeen nummer : 02 572 57 57 elke werkdag tussen 8u00 en 17u00.

Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.
Telefonisch via het algemeen Contactcenter FOD Financiën elke werkdag bereikbaar van 8 tot 17 uur
Aanvragen
•    algemene informatie over afbetalingsplan en terugbetalingen
•    wijziging rekeningnummer
•    Aanvragen onderhoudsgelden (Davo)
•    Vernieuwing voorschotten onderhoudsgeld (Davo)
•    kadastrale uittreksels
Aangiften en attesten
•    bewijs van geen schuld
•    eigendom / erfopvolging
•    ingebruikname of einde werken (43B)
Registratie van documenten
•    registratie huurcontracten en opzoekingen huur

Locatie