Federale Overheidsdienst Financiën – Infocenter Gent Zuiderpoort - openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.
Telefonisch via het algemeen Contactcenter FOD Financiën elke werkdag bereikbaar van 8 tot 17 uur
Aanvragen
•    algemene informatie over afbetalingsplan en terugbetalingen
•    wijziging rekeningnummer
•    Aanvragen onderhoudsgelden (Davo)
•    Vernieuwing voorschotten onderhoudsgeld (Davo)
•    kadastrale uittreksels
Aangiften en attesten
•    bewijs van geen schuld
•    eigendom / erfopvolging
•    ingebruikname of einde werken (43B)
Registratie van documenten
•    registratie huurcontracten en opzoekingen huur
 

Locatie