Nieuwe waterloop tegen wateroverlast in Oostakker-Lochristi

Met De Nieuwe Westlede willen de waterbeheerders van Oostakker en Lochristi de kans op wateroverlast voorkomen.

Er komt een nieuwe waterloop tussen de Oostakkerse rotonde Schansakker en het Sifferdok. Met De Nieuwe Westlede dringen de waterbeheerders van Oostakker en Lochristi de kans op wateroverlast sterk terug.

Sinds 2010 werken de betrokken waterloopbeheerders en overheden actief samen om de wateroverlast in de regio structureel aan te pakken. Een studiebureau onderzocht daarom 2 alternatieven voor een verbindingswaterloop: een gracht met open bedding of een ingebuisde gracht. Omdat het scenario met open gracht moeilijker te realiseren is en fors duurder bleek, viel de keuze op een ingebuisde gracht: de Nieuwe Westlede.

Door de aanleg van deze waterloop zal de kans op wateroverlast in de regio aanzienlijk verminderen.'

Filip Watteeuw , schepen bevoegd voor waterlopen

Aanleg in twee fasen

De Nieuwe Westlede komt er in 2 fasen. In een eerste fase worden de werken geïntegreerd in de geplande infrastructuurwerken bij de omvorming van de R4 West-Oost en meer bepaald bij de aanleg van de turborotonde op de kruising van de Dwight Eisenhowerlaan met de John F. Kennedylaan. Concreet gaat dit over het afwaartse deel van de verbindingswaterloop vanaf de lozing in het Sifferdok tot en met de kruising met de John F. Kennedylaan. De tweede fase omvat het opwaartse deel van de verbindingswaterloop tot aan de reeds aanwezige inbuizing ter hoogte van Schansakker.

Om de realisatie op het terrein in goede banen te leiden werd een kaderovereenkomst opgesteld met afspraken voor de verdere uitwerking van het project. De verbindingswaterloop is een project van de provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Gent en TMVW, de gemeente Lochristi, de polder van Moervaart en Zuidlede en het bekkenbestuur van de Gentse Kanalen. De totale kostprijs van de verbindingswaterloop wordt geschat op ongeveer 3 miljoen euro.