Welzijn op school

Onder de noemer 'welzijn' zet Onderwijscentrum Gent in op armoedebeleid, studieondersteuning en welzijnszorg op school.

Welzijn op school

Onze signaalcoördinator 'Welzijn' Liesbeth Moers verzamelt vanuit het domein onderwijs alle persoon- en situatieoverstijgende knelpunten en problemen die welzijnsgerelateerd zijn. Deze signalen worden op de Werkgroep Signalen behandeld. Na analyse van het signaal stimuleert de werkgroep aanbevelingen en/of verbeteradviezen voor het beleid. Word je op je werk geconfronteerd met een terugkerend persoon- en situatieoverstijgend probleem dat een structurele oplossing vraagt? Laat het ons weten en vul dit formulier in. 

De term welzijn wordt gebruikt wanneer het zowel lichamelijk, emotioneel als sociaal goed gaat met iemand. Het is dus een ruime term, die verschillende domeinen van het maatschappelijke leven omvat.

Om kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen te bieden, moeten we werken aan de randvoorwaarden om tot leren te komen. Dat betekent dat we leerlingen in hun volledige context (familie, leefomstandigheden,…) bekijken. Scholen zijn permanent op zoek naar hoe ze kunnen omgaan met de complexiteit van uitdagingen zoals kinderarmoede, om zo de kansen van leerlingen en hun gezin te vergroten. Het onderwijs kan die uitdaging echter niet alleen aangaan: een nauwe samenwerking met welzijnsorganisaties dringt zich op. Onderwijscentrum Gent ondersteunt hen hierin.

Concrete acties

Onderwijscentrum Gent zet in op onderwijs en welzijn door stadsbreed samen te werken en concrete acties uit te werken met de verschillende betrokken diensten, zoals het OCMW en andere diensten die werken rond samenleven, welzijn en gezondheid.

In de strijd tegen (kinder)armoede biedt Onderwijscentrum Gent de scholen de nodige ondersteuning om een goed armoedebeleid te voeren, dat afgestemd is op de stedelijke, door diversiteit gekenmerkte context.
Het Onderwijscentrum biedt scholen met een groot aantal kansarme leerlingen financiële ondersteuning via het Sociaal Steunfonds. Op die manier kunnen alle leerlingen deelnemen aan schoolse activiteiten. Daarnaast krijgen scholen ook vormingen rond omgaan met kansarmoede.
We ondersteunen ook organisaties die studieondersteuning bieden. Zij zetten zich in om leerlingen en hun gezin te ondersteunen en te versterken bij de uitvoering en voorbereiding van schooltaken. Zelfstandig leren werken en leren leren staan hierbij centraal. Bovendien stimuleren we scholen om in te zetten op een gedragen huiswerkbeleid binnen de school met een subsidie voor studieondersteuning.
 

In september 2017 startten we met een proefproject rond digitale studieondersteuning, samen met Digipolis en de bibliotheek. Gezinnen beschikken niet altijd over een computer of de nodige vaardigheden om ermee te werken. Kinderen en jongeren krijgen meer digitale opdrachten en hebben vaker een computer nodig bij het maken van hun huiswerk. Met digitale studieondersteuning zetten we in (wijk)bibliotheken vrijwilligers in die kinderen en jongeren versterken door hen zelfredzaam te maken in een digitale studieomgeving. Dit jaar wordt het project opnieuw hernomen. De flyer vindt u hier.