Stay Tuned!

Stay Tuned! is het Europese luik van het Gents Plan Vroegtijdig Schoolverlaten.

9 Europese partnersteden

Het is een netwerk van negen Europese partnersteden, getrokken door Stad Gent en ondersteund door URBACT, een Europees structuurfonds dat expertise-uitwisseling tussen Europese steden stimuleert.

Samen werken aan oplossingen

Gedurende bijna drie jaar wisselden de negen partnersteden kennis en ervaringen uit, niet alleen over wat we moeten doen om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen of te remediëren, maar ook over hoe we die oplossingen dan precies kunnen implementeren.

Leren van elkaar

Wil je weten hoe andere Europese steden omgaan met vroegtijdig schoolverlaten? Kom dan naar de slotconferentie van Stay Tuned! op 22 mei. Op de (Engelstalige) website van Stay Tuned! vind je meer informatie over het project en de verschillende partners.