Gents Plan Vroegtijdig Schoolverlaten

Met het Gents Plan Vroegtijdig Schoolverlaten wil Stad Gent inzetten op meer gekwalificeerde uitstroom.

Iedere Gentse leerling een kwalificatie

In Gent blijft het aantal vroegtijdig schoolverlaters stijgen. In het schooljaar 2014-2015 ging het om 12,6 % van de jongeren die schoollopen in Gent, vandaag is dat cijfer opgelopen tot 15,6 %. Daarom bundelde Stad Gent de krachten en is er een Gents Plan Vroegtijdig Schoolverlaten opgemaakt. Met dit lokale plan willen we vroegtijdige schooluitval tegengaan en ervoor zorgen dat iedere Gentse leerling een kwalificatie behaalt.

Minder vroegtijdige schoolverlaters

Een belangrijke verklaring voor vroegtijdig schoolverlaten ligt in de heropleving van de economie, met heel wat openstaande vacatures. Hierdoor lijkt een getuigschrift of diploma minder essentieel om een job te vinden. Op lange termijn zijn de gevolgen van vroegtijdig schoolverlaten echter nefast.

Zo krijgt een jongere die de schoolbanken verlaat zonder kwalificatie, veel vaker te maken met (langdurige) werkloosheid, armoede, slechtere gezondheid en criminaliteit. Elke euro die in het tegengaan van vroegtijdig schoolverlaten wordt geïnvesteerd, verdient zich bovendien later acht keer terug. Daarom wil Gent het aantal vroegtijdige schoolverlaters naar beneden krijgen.

Onderwijscentrum Gent coördineert

Met het Gents Plan Vroegtijdig Schoolverlaten en de campagne Operatie Geslaagd zet Stad Gent nadrukkelijk in op meer gekwalificeerde uitstroom, om jongeren zo de kans te geven op een volwaardige manier aan de samenleving deel te nemen. Onderwijscentrum Gent coördineert de uitvoering van dit plan in afstemming met de werkgroep ‘Operatie Geslaagd’.

Autonomieversterkend en verbindend schoolklimaat

Scholen kunnen samen met partners het verschil maken door in te zetten op een autonomieversterkend en verbindend schoolklimaat. Om scholen te inspireren zette Onderwijscentrum Gent het pilootproject ‘Samen tegen vroegtijdig schoolverlaten’ op, en loopt momenteel als opvolger het inspiratietraject ‘Operatie Geslaagd’.