Schoolontwikkeling

Onderwijscentrum Gent ondersteunt en begeleidt veranderingsprocessen die bijdragen tot goed onderwijs.

Onderwijscentrum Gent wil inzetten op het versterken van het beleidsvoerend vermogen van scholen. In samenwerking met andere partners draagt het Onderwijscentrum bij tot de uitbouw van een beleid rond thema’s als schoolorganisatie, spijbelen, zittenblijven en breed evalueren. We stimuleren de scholen, daarbij als professionele leergemeenschappen die inspelen op een voortdurend veranderende omgeving, om de krachten te bundelen met de buurt en samen uitdagingen aan te pakken.

Goed onderwijs vindt bij uitstek plaats in een krachtige en motiverende leer- en leefomgeving. We willen daarom initiatieven die de autonomie, competentie en verbondenheid van kinderen en jongeren versterken aanmoedigen. Het Onderwijscentrum wil ook de samenwerking tussen partners in het onderwijsveld faciliteren om een meer inclusieve leer- en leefomgeving met meer aandacht voor diversiteit voor alle kinderen en jongeren mogelijk te maken.

Bovendien denkt Onderwijscentrum Gent mee na over het capaciteitsvraagstuk en het inschrijvingsbeleid in het basis- en secundair onderwijs. We streven samen naar een school in de buurt voor elk kind. Op die manier werken we aan een sociale mix op school, als afspiegeling van de buurt.

Contactpersonen