Ondersteuning scholen met en zonder brugfiguur

Onderwijscentrum Gent biedt Gentse scholen ondersteuning op het vlak van ouderbetrokkenheid.
We werk(t)en volgend aanbod uit: