Algemeen beeld ouderbetrokkenheid

Contact

Op deze pagina vindt u de contactgegevens van de coördinatoren, coaches en alle brugfiguren per school.

Coördinatoren

Coaches

Ondersteuner Ouderbetrokkenheid

Brugfiguren lager onderwijs

Brugfiguren secundair onderwijs

Trajectbrugfiguren

Bufferbrugfiguur

Ondersteunend brugfiguur