Oriëntering en transitie

Onderwijscentrum Gent inspireert ouders, onderwijsprofessionals en hun partners om kinderen en jongeren te versterken in hun leerloopbaan.

Tijdens de leerloopbaan van kinderen en jongeren zijn er verschillende transitiemomenten: er is de instap in de kleuterschool, gevolgd door de overgangen van kleuter- naar lager onderwijs en van lager naar secundair onderwijs, met daarna de uitstroom naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er ook nog andere overgangsmomenten zoals de overstap van de ene naar de andere graad, de keuze voor een andere studierichting of een verandering van school.
Stuk voor stuk zijn dat voor kinderen en jongeren belangrijke scharniermomenten, die enerzijds nieuwe kansen bieden, maar anderzijds ook vaak voor drempels kunnen zorgen. Bij elk overgangsmoment is beschikken over de juiste informatie en een warme overdracht met ondersteuning op maat cruciaal. Onderwijscentrum Gent wil daarom de communicatie en de samenwerking tussen ouders, onderwijsprofessionals en hun partners bevorderen. Zo kunnen zij op hun beurt kinderen en jongeren beter wegwijs maken in hun leerloopbaan.

Voor Onderwijscentrum Gent is het van belang dat leerlingen en ouders een positieve en geïnformeerde studie- en schoolkeuze kunnen maken, waarbij ze zich persoonlijk ondersteund en betrokken voelen. Dat vergt heldere, tijdige en toegankelijke communicatie: voor leerlingen en ouders moet het bijvoorbeeld duidelijk zijn wat het aanbod aan scholen is in Gent, wanneer de infomomenten plaatsvinden en hoe de inschrijvingen verlopen. Onderwijscentrum Gent wil daar een ondersteunende rol in spelen.

Daarnaast wil het Onderwijscentrum scholen ook de nodige ondersteuning bieden in het opzetten van een beleid rond onderwijsloopbaanbegeleiding. Op die manier krijgen scholen nog meer tools in handen om leerlingen en ouders te begeleiden in hun studiekeuzeproces. De kinderen en jongeren zelf staan daarbij centraal. Door zichzelf beter te leren kennen, inzicht te krijgen in welke keuzemogelijkheden er zijn en de nodige competenties te verwerven om zelfstandig keuzes te leren maken, kunnen kinderen en jongeren zelf hun leerloopbaan in handen nemen. Onderwijscentrum Gent helpt scholen bij het uitbouwen van een breed aanbod rond cultuur, sport en vrije tijd, zodat kinderen en jongeren de kans krijgen om zichzelf op verschillende vlakken beter te leren kennen.