Werkgroepen

Onderwijscentrum Gent stimuleert de oprichting van een aantal thematische werkgroepen.

Vanuit de Regiegroep Onderwijsbeleid Gent komen voorstellen voor de samenstelling van thematische werkgroepen. Zo liggen er momenteel voorstellen op tafel voor de Werkgroep Vroegtijdig Schoolverlaten en voor de Werkgroep Ouderbetrokkenheid.

De thematiek en de timing voor de oprichting van andere werkgroepen worden bepaald door de actuele dynamiek en dialoog in de Regiegroep Onderwijsbeleid Gent.