Regiegroep Onderwijsbeleid Gent

Op initiatief van Onderwijscentrum Gent werd de Regiegroep Onderwijsbeleid Gent samengesteld.

Via dit structurele overlegplatform wil het Onderwijscentrum samen met de belangrijkste partners in het Gentse onderwijs, het lokale onderwijsbeleid vormgeven.

In de Regiegroep Onderwijsbeleid Gent zetelen coördinerend directeuren en vertegenwoordigers van alle onderwijsnetten en scholen in Gent. De schepen van Onderwijs zit voor.

De samenstelling van de Regiegroep Onderwijsbeleid Gent ziet er als volgt uit:

Lokaal Overleg Platform Basisonderwijs

 

Lokaal Overleg Platform Secundair Onderwijs

 

TOPunt

 

Beleid

 

Onderwijscentrum Gent

 

Stad Gent