Klankbordgroepen

Onderwijscentrum overlegt op regelmatige basis met een aantal formeel georganiseerde, informele of organische klankbordgroepen.

Klankbordgroepen bestaan uit diverse vertegenwoordigers van het hele onderwijsveld en hebben een adviserende rol. Om praktische redenen worden alle actoren met wie Onderwijscentrum Gent wil overleggen, in verschillende groepen opgesplitst.

Sommige groepen sluiten aan bij reeds bestaande externe structuren, zoals de klankbordgroepen van de Coördinerend Directeuren en van de Inrichtende Macht en de Algemene Vergadering van de Lokale Overlegplatforms (LOP).

Verder worden bepaalde groepsoverlegmomenten speciaal georganiseerd, zoals overleg met individuele leerkrachten en met pedagogische begeleidingsdiensten en lerarenopleiders.

Daarnaast worden bepaalde actoren ook informeel bevraagd over bepaalde plannen en voorstellen, zoals ouders en leerlingen.