Wat doet Onderwijscentrum Gent?

Onderwijscentrum Gent ondersteunt, verbindt en inspireert kinderen en jongeren, ouders*, onderwijsprofessionals en hun partners.

Missie

Onderwijscentrum Gent ondersteunt, verbindt en inspireert kinderen en jongeren, ouders*, onderwijsprofessionals en hun partners, zodat kinderen en jongeren maximale ontplooiingskansen hebben om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

Onderwijscentrum Gent ondersteunt, bouwt bruggen en is een spil in een netwerk.

 • We ondersteunen kinderen en jongeren, ouders*, onderwijsprofessionals en hun partners om hen te versterken.
 • We bouwen bruggen tussen kinderen en jongeren, ouders*, onderwijsprofessionals en hun partners.
 • We zijn een spil in een netwerk waar partners kritisch reflecteren en expertise en inspiratie delen. Dit doen we om samen in te spelen op actuele noden en positieve verandering tot stand te brengen.

* en andere opvoedingsverantwoordelijken

Onderwijscentrum Gent werkt gelijkwaardig en toegankelijk, participatief en met oog voor de autonomie van de partner, positief, innovatief, emancipatorisch en vertrekkend van de sterktes en de krachten van de partners.

Onderwijscentrum Gent doet dit door te werken binnen de volgende thema's:

 • brede leer- en leefomgeving
 • ouderbetrokkenheid
 • welzijn (o.m. armoedebeleid, studieondersteuning, welzijnszorg op school, gezondheid...)
 • oriëntering en transitie (overstap voorschools naar kleuter, kleuter naar lager, lager naar secundair, secundair naar hoger)
 • opvoedingsondersteuning
 • diversiteit (o.m. diversiteit, meertaligheid…)
 • cultuur in onderwijs
 • schoolontwikkeling (zorg op school)
 • arbeidsmarkt (o.m. studie-ondersteuning en transitie naar arbeidsmarkt...)
 • vroegtijdig schoolverlaten
 • kleuterparticipatie

Binnen deze thema's werkt Onderwijscentrum Gent aan concrete instrumenten en acties voor leerkrachten en directies van alle Gentse scholen, aan de vertaling daarvan naar toegespitste beleidsadviezen en aan de verdere uitbouw van het Brede School-concept, de brugfigurenwerking en de Opvoedingswinkel.