Wat doet Onderwijscentrum Gent?

Onderwijscentrum Gent ondersteunt, inspireert en verbindt ouders*, onderwijsprofessionals en hun partners.

Onderwijscentrum Gent bouwt aan de ontplooiingskansen van de Gentse kinderen en jongeren. We zijn er voor alle kinderen en jongeren, maar hanteren het principe van het universeel proportionalisme: hoe groter de ontwikkelingsnoden van kinderen en jongeren, hoe groter/uitgebreider onze dienstverlening.

Hoe bereiken we ons doel? Enerzijds versterken, ondersteunen en inspireren we schoolteams en ouders*. Anderzijds verbinden we actoren in de brede leeromgeving. Onze speelveld is de Gentse grootstedelijke context, met zijn troeven en zijn uitdagingen. We gebruiken steeds de school als hefboom.

* en andere opvoedingsverantwoordelijken